Tag: checklist

Waarom een freelance secretaresse – deel 1

Wanneer huur je een freelance secretaresse in en waarvoor. Dat kan om verschillende redenen zijn: vakantie, ziekte, zwangerschapsverlof, dan vervangt de freelance secretaresse de eigen secretaresse deels of volledig. Je kunt ook een freelance secretaresse inhuren voor projecten, bij onverwachte of tijdelijke drukte, een vast aantal uren per week, variabele uren wanneer jij ondersteuning nodig hebt. Daarover vertel ik

Lees meer