outlook-tip

#Outlooktip

Laat e-mail met een bepaald onderwerp of van een bepaalde afzender meteen in de juiste map terechtkomen door Regels toe te passen.
Start –> Verplaatsen –> Regels –> Regel maken