word-tip

#Wordtip

Opmerkingen in een document maak je door Controleren -> Nieuwe Opmerking aan te klikken. De tekst blijft op deze manier intact.