word-tip

#Wordtip

Wil je dat twee woorden bij elkaar op één regel blijven, zoals bijv. € 175,00?
Zet dan na het € Ctrl+Shift+spatie.