Tag: regels maken

#Outlooktip

Laat e-mail met een bepaald onderwerp of van een bepaalde afzender meteen in de juiste map terechtkomen door Regels toe te passen.Start –> Verplaatsen –> Regels –> Regel maken

Lees meer